Школа вартового лідера

Як виховувати лідера у організації? Як організувати навчання у “Школі вартового лідера”? Яким змістом його наповнити? Що враховувати при визначенні завдань і видів діяльності, при плануванні роботи у группі? На формування яких якостей, умінь і навичок слід насамперед звернути увагу?
Відповіді на ці та інші питання шукаємо разом – під час проведення занять у „Школі вартового лідера” Всеукраїнської дитячої спілки „Екологічна варта”.
У 2017 – 2018 роках “Школа лідера-еколога” відбувається за сприяння Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Під час роботи навчальних семінарів лідери опрацьовують питання теоретичних основ та принципів розвитку лідерства, соціальної компетентності молоді з питань охорони навколишнього природного середовища, природоохоронної пропагандистської діяльності, виховання лідерських якостей особистості у молодіжних екологічних громадських організаціях.
„Школа лідера-еколога” допомагає сформувати досвід громадянської поведінки молодих лідерів шляхом залучення їх до реальної участі в пропагандистській, природоохоронній роботі.
Участь кожного громадянина в суспільному житті, рівень його демократичної культури є невід’ємною умовою демократичного способу життя. Створення громадянського суспільства покликане стати гарантом демократії та прогресу в нашій державі. Важливі суспільні проблеми можна розв’язати не лише шляхом прийняття відповідних законів чи постанов органами влади, а й передусім завдяки активній суспільній позиції громадян. Саме тому виникає потреба сформувати у молоді активну життєву позицію, лідерські якості, підготувати її до участі в демократичному управлінні суспільством.
Діти та молодь потребують стимулюючої участі в соціальному житті для розвитку самоповаги та соціальної компетенції. Саме їх участь у соціальному житті приводить до зменшення кризових явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Конвенція ООН про права дитини проголошує, що кожна людина має право брати активну участь у процесі прийняття рішень, щодо питань, які стосуються її життя та добробуту. Участь дітей та молоді в процесі прийняття рішень є важливою з багатьох причин: це допомога дітям та молоді захистити себе, це сприяє повному розвиткові дітей і молоді, прискоренню громадянського становлення дітей і молоді.
Дитяче самоврядування – складний і відповідальний процес, він має багатопланові виховні можливості. Головна мета самоврядування – виховувати у дітей активну життєву позицію, готувати до участі в демократичному управлінні суспільством, формувати лідерські якості.


План роботи Школи вартового лідера у 2020 – 2021 році


Основні завдання „Школи вартового лідера”:

–  підвищення рівня екологічної культури підлітків;

–  знайомство підлітків з теоретичними основами та принципами розвитку лідерства;

– розвиток у підлітків навичок самоаналізу; тобто аналізу організаторських здібностей та своїх нереалізованих можливостей;

–  спрямування підлітків на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо розвитку своєї особистості;

–  підвищення рівня соціальної компетентності підлітків-лідерів з проблем охорони навколишнього природного середовища;

– знайомство підлітків-лідерів із методикою та механізмом вивчення  молодіжних проблем; розвиток умінь та навичок проведення пропагандистської, природоохоронної діяльності щодо охорони навколишнього середовища;

–  залучення дітей до екологічної творчості;

– формування в підлітків здатності приймати відповідальні рішення;

–  мотивування підлітків на подальше використання  отриманих знань і вмінь в суспільному житті.

Головна мета занять:

– виховання екологічно свідомої особистості через організацію цікавої екологічної роботи   з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях;

– формування досвіду громадянської поведінки підлітків-лідерів шляхом залучення їх до реальної участі в пропагандистській, природоохоронній роботі щодо охорони навколишнього середовища.

“Школа вартового лідера” спрямована на активізацію й удосконалення індивідуального досвіду кожного учасника, на усвідомлення ними своїх особливостей і ресурсів, допомагає кожному визначити індивідуальні цілі в навчанні для удосконалювання себе і свого середовища.