Еколого-натуралістичний відділ

Координаційний Центр екологічного виховання координує роботу еколого-натуралістичних гуртків, студій, клубів, що працюють в навчально-виховних закладах міста.
Центр сприяє створенню системи залучення учнів до практичної природоохоронної, науково-дослідної, експериментальної роботи в галузях природничих наук, створення умов для оволодіння дітьми знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів дітей через заняття у гуртках, участь у міських, обласних та Всеукраїнських оглядах-конкурсах, акціях, експедиціях, виставках, святах.
Відповідно до завдань, на всіх напрямках еколого – натуралістичної діяльності Центр впроваджує регіональну програму розвитку додаткової екологічної освіти за напрямками:
Еколого-природоохоронний напрям передбачає широке залучення до оздоровлення довкілля, ознайомлення та оволодіння методами екомоніторингу, формування екологічної свідомості учнівської молоді засобами масових заходів: Сільськогосподарський напрям забезпечує – оволодіти елементами сільськогосподарської праці, спрямовані на осмислення і опанування учнями в логічній послідовності певної системи знань, необхідних для формування практичних умінь і навичок або певних розумових операцій.
Реалізація дослідно-експериментального напряму забезпечує створення умов для інтелектуального розвитку особистості: Всеукраїнський конкурс„Юний селекціонер”, Всеукраїнський інститут ботанічних стажувань, Всеукраїнський інститут зоологічних стажувань, заочні Всеукраїнські конкурси.
Профорієнтаційний напрям спрямований на прискорення й оптимізацію соціальної адаптації учнівської молоді до творчої життєдіяльності в умовах ринкової економіки: участь у зборі учасників шкільних, трудових аграрних об’єднань, виставці.
Реабілітаційно-оздоровчий напрям охоплює широкий спектр форм і методів превентивного виховання, спрямованих на формування здорового способу життя як першооснови творчої діяльності: участь в експедиціях , походах, екскурсіях, оздоровлення учнів під час новорічних і Різдвяних свят, літніх канікул.