“Спортивний туризм”

Спортивний туризм – вид спорту, який культивується в Україні і використовується як різноплановий виховний засіб.

Гурток “Спортивний туризм”


Керівник Федчук Роман Ігорович


Метою програми є набуття особистістю практичних компетентностей під час навчання.


Ви можете записатися в гуртокЗавдання програми є:
– виховання духовних та інтелектуальних якостей особистості;

– формуванню позитивних рис характеру, фізичної сили, витривалості;

– задовольняє інтерес вихованців до вивчення рідного краю, пам’яток історії та культури України;

– формує національну свідомість, самоствердження;

– поєднує відпочинок зі спортом;

– сприяє вихованню кращих людських якостей та свідомих захисників України.