“Юні екскурсоводи”


Керівник Кушнірук Тібор Іванович


Ви можете записатися в гуртокОсновні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:
1. Пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками природи, історії і культури, формувати особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.
2. Практична компетентність: працювати з документацією музею; створювати умови для зберігання предметів музейного фонду; опрацьовувати архівні джерела, літературу; вести записи спогадів та розповідей свідків – очевидців історичних подій; здійснювати краєзнавчий пошук за визначеною темою; розробляти екскурсійні маршрути, готувати та проводити екскурсії різних видів; володіти культурою спілкування та мовлення; надавати першу долікарську допомогу, діяти відповідно до вимог техніки безпеки, правил дорожнього руху тощо під час екскурсій.
3. Творча компетентність: формування умінь узагальнювати результати своєї краєзнавчо-дослідницької роботи й презентувати їх одноліткам, жителям місцевих громад тощо; набуття досвіду підготовки та проведення екскурсій, участь в екскурсіях, експедиціях, конференціях, акціях, краєзнавчій та дослідницькій роботі.
4. Соціальна компетентність: здатність до співробітництва, соціальна активність, збереження та примноження предметів духовної та матеріальної культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей праці; формування позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність,колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність, до власної безпеки та безпеки оточуючих.
За змістовну основу програми «Юні екскурсоводи» взято ключові компоненти, що вивчаються у закладах загальної середньої освіти, знанняяких мають бути поглиблені у гуртку шляхом міждисциплінарних зв’язків (історія України, регіональне краєзнавство, географія, українська мова талітература, інформатика).